תפריט נגישות

דבר מנהל בית הספר

אופק מאיר, מנכ"ל

אתם עומדים בפתחו של אתר הנצחה מיוחד. שהוקם לכבודם של בוגרי בית הספר. שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה וטרור. אתר זה הוקם כגלעד לזכרם של בוגרינו. שמסרו נפשם במאבק לקיומנו כעם וקוממיותנו בארצנו וכמרכז ללימודי שלום.

בבואכם אל אתר ההנצחה "גלעד לזכרם". אתם נכנסים למקום שיש בו לוח יזכור, מצבה, המספרת את סיפורו האישי של כל אחד מהנופלים.

גם מרוחו של המוזיאון ההיסטורי תמצאו במקום. האתר מספר את סיפור תולדות המדינה במאבקה לעצמאות ולחיי בטחון. תוכלו לדפדף בפרקי ההיסטוריה וללמוד על מורשת הקרב גם דרך סיפוריהם האישיים של הנופלים המדברים אלינו במילים שיש בהן גם מתחושת ההישג וגם מגאוות העצמאות.

ביקור באתר זה מנסה להעניק גם תקווה לשלום ואמונה שהנופלים שילמו בחייהם בכדי שאנו נמשיך לקיים את דבר הפסוק: "סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו" (תהילים לד, טו)

משפחתו של בוגר בית ספרנו, אשר אליעד ז"ל, שנפל במלחמת ששת הימים. תרמה לבית הספר את המערכת הממוחשבת בה הקמנו את האתר "גלעד-לזכרם" שישא את שמו של אשר לעד. אנו מודים למשפחת אליעד על תרומתה הייחודית.

ייקח עמו כל המבקר באתר לפחות זכרון אחד. הזכרון החי של נופל אחד. של שמו. של תמונתו ושל עיקרי סיפור חייו ומותו. במותם ציוו לנו לעסוק בחיפוש אחר השלום ולהיות מחויבים לבקשו ולהשיגו.

הרב אופק מאיר
מנהל כללי


בניית אתרים: לוגו חברת תבונה