תפריט נגישות
אייקון נר
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בוגרי מרכז החינוך ליאו באק, אשר נפלו במערכות ישראל בעת שירותם בצה"ל, בשירותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד
חיפוש נופלים
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה